Case Hembergs Matthörna

Facebook
Case Hembergs Matthörna
About
Kunden valde att göra tre målgruppsstyrda kampanjnedslag, där respektive kampanj sträckte sig över 4-5 dagar. Totalt genererades drygt 85 000 annonsvisningar och nådde mer än 41 000 personer.
”Det var väldigt enkelt och praktiskt att låta Bohusläningen administrera vår annonsering på Facebook & Instagram. Resultatet på kampanjerna låg helt i linje med vad vi förväntade oss!”– Tomas Hemberg. Ägare – Hembergs Matthörna
Published 04 jul 2017
Click the button on products to create an inquiry